19 / 28
Ampułki – naczynia liturgiczne, w których podczas mszy świętej przechowuje się wodę i wino. Często są niesione do ołtarza w procesji z darami.
+

© CC