2 / 28
Obrus ołtarzowy – przypomina o godności ołtarza Wieczerzy Pańskiej oraz o szacunku, jakim go winniśmy darzyć. Najczęściej jest biały, podłużny i koniecznie nieskazitelnie czysty.
+

© CC