22 / 28
Tabernakulum – rodzaj skrzyneczki, w której przechowuje się Najświętszy Sakrament po celebracji mszy świętej.
+

© CC