23 / 28
Wieczna lampka – niewielkie światełko, które świeci się nieustannie, gdy Najświętszy Sakrament przebywa w tabernakulum. Obecnie jest to najczęściej światełko elektryczne w kolorze czerwonym.
+

© CC