24 / 28
Konopeum – ozdobna tkanina osłaniająca drzwiczki tabernakulum w kolorze zgodnym z okresem liturgicznym.
+

© CC