3 / 28
Krucyfiks lub krzyż – ustawiony na środku ołtarza przypomina o ofierze Jezusa złożonej dla naszego zbawienia.
+

© CC