4 / 28
Zapalone świece – symbolizują samego Chrystusa, Światło świata.
+

© CC