5 / 28
Świecznik – to w nim osadzone są poszczególne świece; świeczniki stoją na ołtarzu podczas liturgii, są również noszone podczas procesji. Na ołtarzu zwyczajowo znajdują się dwa, cztery, sześć lub, w przypadku mszy biskupiej, siedem świeczników.
+

© CC