1 / 7
Konrad Adenauer (1876-1967). Urodzony w katolickiej rodzinie. Po studiach prawniczych został burmistrzem Kolonii (od 1917 do 1933 roku). Po dojściu do władzy nazistów, jako chrześcijański demokrata został zatrzymany z powodu działalności opozycyjnej wobec reżimu. Po wojnie współtworzył partię chrześcijańskich demokratów (CDU). W 1949 r. został pierwszym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec i był nim do 1963 roku. Działał na rzecz zjednoczenia Europy i sojuszu niemiecko-francuskiego. Te dwie idee wydawały mu się kluczowe w rozwoju własnego kraju i ważne dla budowy trwałego pokoju. Współtworzył CECA i podpisał w 1963 r. Traktat Elizejski z generałem de Gaullem, który utrwalił pojednanie francusko-niemieckie.
+

© Gerhard Heisler I CC-BY-SA 3.0