3 / 7
Jean Monnet (1888-1979). Podczas drugiej wojny światowej przewodniczył w Londynie komitetowi koordynacyjnemu, na rzecz współpracy wojskowej francusko-brytyjskiej. Wiosną 1950 r. na początku zimnej wojny, by wyciągnąć rękę do Niemiec w tym okresie niestabilności i połączyć siły głównych państw Europy wobec bloku sowieckiego, Jean Moinnet przedstawił Robertowi Schumanowi projekt założenia Wspólnoty Węgla i Stali, ważnych dla przemysłu na wypadek wojny.
+

© Domaine Public