5 / 7
Alcide De Gasperi (1881-1954). Jak wielu innych Ojców Europy, był związany z dwoma krajami. Wychował się we włoskiej prowincji Trydentu, kiedyś austriackiej, następnie po traktatach pokojowych z 1919 roku przyłączonej do Włoch. W 1946 roku po proklamowaniu Republiki, łączył funkcje szefa rządu (premier) i szefa państwa aż do wyboru Enrico De Nicola. Prowadził rząd jedności narodowej do 1948 roku – do wyborów powszechnych. W maju 1950 roku odpowiedział na apel Schumana i dał pełne wsparcie projektowi Wspólnoty Węgla i Stali (CECA). Obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym.
+

© Domaine Public