7 / 7
Paul-Henri Spaak (1899-1972). Belgijski maż stanu, podczas drugiej wojny rzucił ideę zjednoczenie krajów Beneluksu. Po wojnie wspierał projekt CECA i ustanowienie wspólnej europejskiej polityki obronnej. Odegrał ważną rolę w podpisaniu Traktatu Rzymskiego w 1957 roku. Podczas konferencji w Mesynie w 1955 roku przez sześć państw członkowskich został wyznaczony na przewodniczącego komitetu odpowiedzialnego za prace nad traktatem.
+

© Bundesarchiv, B 145 Bild-F004454-0010 I Unterberg, Rolf I CC-BY-SA 3.0