1 / 8
Sporządź plan działania Pomóż swojemu dziecku nakreślić plan działania: „Z kim chciałbyś się zaprzyjaźnić? Jak możesz zbliżyć się do tej osoby? Mogę ci w tym pomóc?”. Dzieci zazwyczaj potrafią udzielić odpowiedzi na te pytania.
+