13 / 16
Grabarka – prawosławna Częstochowa i polskie Athos
Zmieniamy radykalnie kierunek i zmierzamy na Podlasie. Jego duchowym sercem, szczególnie ważnym dla wiernych prawosławnych (choć do sanktuarium przybywają również coraz częściej katolicy) jest Święta Góra Grabarka. Samo wzgórze, na którym znajduje się kompleks cerkwi nie jest szczególnie wysoko położone. Sanktuarium tworzą trzy świątynie: Przemienienia Pańskiego, Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” oraz cerkiew „domowa” Zaśnięcia NMP. Wszystkim opiekują się siostry zakonne tworzące monaster świętych Marii i Marty. „Prawosławna Częstochowa” powstała po 1710 roku, gdy na Podlasiu szalała epidemia cholery. Jeden ze starszych mieszkańców okolic miał wówczas sen, w którym nieziemski głos powiedział, aby z drewnianym krzyżem i sąsiadami udał się na wzgórze Grabarki, gdzie biło niewielkie źródełko. Wierni pośpieszyli tam na modlitwę i zaczęli obmywać się w świeżej wodzie.
+

© Jacek Karczmarz/Wikipedia | CC BY-SA 3.0