14 / 16
Następowały tam liczne uzdrowienia i rozpoczął się masowy ruch pielgrzymkowy. Zbudowano tam niewielką, drewnianą cerkiew, która rozbudowywana, dotrwała do 1990 roku, gdy strawił ją pożar. Nową, odbudowaną świątynię wyświęcono w 1998 roku. Od 2000 roku znajduje się tam Iwierska Ikona Matki Bożej, napisana przez mnichów z Athos z okazji jubileuszu dwutysiąclecia chrześcijaństwa. Główne pielgrzymki zmierzają do Grabarki na 18/19 sierpnia (uroczystość Przemienienia Pańskiego wg kalendarza juliańskiego). Wierni niosą ze sobą małe, drewniane krzyże, które zostawiają na terenie Świętej Góry, a ostatni odcinek trasy, przed samym monasterem, przebywają klęcząc. Do Grabarki możemy dojechać pociągami z Białegostoku, Hajnówki, Siedlec i Warszawy – wysiadamy na stacji Sycze. W sklepikach cerkiewnych możemy nabyć ikony, czotki oraz świece i kadzidła.
+

© Bladyniec/Wikipedia | CC BY-SA 3.0