15 / 16
Góra Jawor – perła Łemkowszczyzny
Na koniec jeszcze raz proponujemy miejsce związane z duchowością chrześcijańskiego wschodu. Święta Góra Jawor, położona niedaleko Wysowej-Zdroju, to przede wszystkim niewielka, drewniana cerkiew Opieki Matki Bożej, do której pielgrzymują grekokatolicy, prawosławni i wierni rzymskokatoliccy. W latach 20. XX w. miały tam miejsce objawienia maryjne. Glafiria Demiańczyk, uboga Łemkini mieszkająca po drugiej stronie przebiegającej w pobliżu ówczesnej granicy polsko-czechosłowackiej, ujrzała w miejscowych lasach postać Matki Bożej, która zapewniła ją o pomocy i łaskach, których udzieli jej w wychowaniu dzieci i utrzymaniu rodziny.
+

© Henryk Bielamowicz/Wikipedia | CC BY-SA 4.0