3 / 16
Łysa Góra – Bazylika na Świętym Krzyżu
Kierując się z Częstochowy na wschód, dotrzemy do Gór Świętokrzyskich. Ich najważniejszym ośrodkiem duchownym jest klasztor na Świętym Krzyżu, znajdujący się na Łysej Górze (594 m n.p.m.), stanowiącej część wschodniego pasma Łysogór. W czasach przedchrześcijańskich istniało tam miejsce kultu pogańskiego Za panowania Bolesława Krzywoustego (XII w.) przybyli na górę benedyktyni. Król Władysław Łokietek przekazał mnichom relikwie drzewa Krzyża Świętego, do tej pory przechowywane w klasztorze w Kaplicy Oleśnickich. Znany powszechnie kształt bazyliki w stylu późnobarokowym pochodzi z końca XVIII wieku.
+

© Jakub Hałun/Wikipedia | CC BY-SA 3.0