5 / 16
Wzgórze Żar przy Kalwarii Zebrzydowskiej
Z Kielecczyzny obieramy kurs na Małopolskę. Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest drugim, najbardziej znanym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce oraz duchowości pasyjnej. Chętnie odwiedzamy tamtejszą bazylikę Matki Bożej Anielskiej ojców bernardynów z cudownym obrazem Matki Bożej. Jej początki sięgają drewnianego kościoła ufundowanego przez Mikołaja Zebrzydowskiego w 1600 roku na Wzgórzu Żar (527 m n.p.m.), będącym częścią wzniesień Pogórza Wielickiego (wzgórza nie należy mylić z Górą Żar, położoną w Beskidzie Małym).
+

© Ludwig Schneider/Wikipedia | CC BY-SA 3.0