7 / 16
Góra Świętej Anny
Z Kalwarii Zebrzydowskiej wyruszamy na północny-zachód i trafiamy na Wyżynę Śląską. Na Górze Świętej Anny (408 m n.p.m.) stanowiącej fragment Masywu Chełmskiego znajdziemy bazylikę, którą opiekują się od połowy XVII w. franciszkanie. Jej obecny kształt pochodzi z XVIII w. To jeden z najważniejszych ośrodków życia religijnego Śląska i ziemi opolskiej. Obok bazyliki znajdziemy tam również kalwarię, składającą się z 26 kaplic.
+

© Błażej Duk/Wikipedia | CC BY-SA 4.0