3 / 9
Cenotaf Matyldy z Canossy
Ten symboliczny grobowiec z 1633 roku jednej z nielicznych kobiet pochowanych w bazylice św. Piotra mieści się w pobliżu kaplicy św. Sebastiana. Hrabina trzyma tiarę i klucze.
+

© fot. Vasilii L / Shutterstock