4 / 9
Cyborium w kaplicy Najświętszego Sakramentu
To oryginalne arcydzieło Berniniego ukończone w 1674 stanowi tabernakulum w formie cyborium, które jest kopią Tempietto, czyli renesansowej kapliczki projektu Donato Bramantego znajdującej się na dziedzińcu kościoła św. Piotra na Montorio, gdzie – jak pierwotnie sądzono – miał być ukrzyżowany św. Piotr. Następnie artysta dodał postacie dwóch aniołów adorujących Najświętszy Sakrament.
+

© fot. MATTES René / hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP