6 / 9
Figura św. Longinusa
Kolejne dzieło zlecone Berniniemu przez Urbana VIII, ukończone w 1638 r. Początkowo tylko Bernini miał wykonać wszystkie figury do niszy pod kaplicami z relikwiami. Św. Longinus jest przedstawiony ze względu na relikwię – grot włóczni, którą miał być przebity bok Chrystusa.
+

© fot. Fabianodp / Shutterstock