7 / 9
Balkony nad niszami z filarów z relikwiami
Wykonane w latach 1633-1640, może najmniej zwracają uwagę. W wewnętrznych kaplicach przechowywane były poszczególne relikwie, dziś wszystkie znajdują się w filarze św. Weroniki i są ukazywane wiernym raz do roku w czasie Wielkiego Postu.
+

© fot. El Greco 1973 / Shutterstock