11 / 19
Unikalna relikwia w Dubrowniku, Chorwacja
Pod względem architektonicznym jest arcydziełem dalmatyńskiego baroku, wybudowanym na początku XVIII w. w miejscu romańskiej świątyni, ufundowanej jeszcze przez angielskiego króla Ryszarda Lwie Serce, a zburzonej podczas trzęsienia ziemi w 1667 r.
+

© Joanbanjo/Wikipedia | CC BY-SA 3.0