13 / 19
Unikalna relikwia w Dubrowniku, Chorwacja
Jest ona umieszczona w specjalnym relikwiarzu, który co roku, w dzień patrona miasta – św. Błażeja, biskupa Sebasty, jest procesyjnie noszony po ulicach miasta. Obok codziennych i niedzielnych mszy, w świątyni w każdy czwartek odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu.
+

© László Szalai/Wikipedia | Domena publiczna