18 / 19
Monastery w parku narodowym w Serbii
Górzysty park, przypominający trochę rzeźbą terenu Góry Świętokrzyskie, wyrasta nagle z bezkresnej Niziny Panońskiej, ciągnącej się od Budapesztu, i zbliża się już ku Belgradowi – stolicy Serbii. Park stanowi dzisiaj miejsce wypoczynku mieszkańców Nowego Sadu i Belgradu, ale znajdziemy w nim również kilkanaście prawosławnych monasterów, zarówno męskich, jak i żeńskich, zbudowanych pomiędzy XVI a XVIII w.
+

© (Monaster Grgeteg) Wikipedia | Domena publiczna