2 / 19
Marija Bistrica – chorwacka Jasna Góra
Wybudowano tam duży, murowany kościół w stylu późnobarokowym ze strzelistą wieżą i nadano mu wezwanie Matki Bożej Śnieżnej, a w XX w. – tytuł bazyliki mniejszej. Dzisiaj Marija Bistrica nosi tytuł Sanktuarium Matki Bożej Królowej Chorwatów i jest największym miejscem pielgrzymkowym w tym kraju. Cudowna figura znajduje się w ołtarzu głównym świątyni, tuż nad tabernakulum. W pokaźnych krużgankach ujrzymy obrazy przedstawiające sceny cudów, zapisane w kronikach sanktuarium, a na dziedzińcu małą kaplicę św. Katarzyny z ujęciem świętej wody.
+

© Severus/Wikipedia | CC BY-SA 3.0