5 / 19
Gospa od Škrpjela w Czarnogórze – perła na wodach Adriatyku
Wyspa, na której znajduje się sanktuarium, została sztucznie usypana w późnym średniowieczu i jest jedyną taką wysepką na Adriatyku. Okoliczna ludność od wieków trudniła się rybołówstwem, więc barokowa świątynia została ufundowana jako wotum wdzięczności przez rybaków i patrycjuszy z Perastu, którzy zamówili budowę kościoła u włoskich mistrzów. Dlatego też często kościół bywa nazywany „kotorską Sykstyną”. Przewozili oni z Włoch przez morze kolejne elementy sanktuarium, jak ołtarz lub wieżę, a sama budowa świątyni trwała przez ponad 100 lat.
+

© Alexey Komarov/Wikipedia | CC BY 3.0