6 / 19
Gospa od Škrpjela w Czarnogórze – perła na wodach Adriatyku
W ołtarzu znajdziemy cudowny wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, otoczony wotami dziękczynnymi: wygrawerowanymi okrętami i sieciami rybackimi, kwiatami i postaciami aniołów. W świątyni jest ponad 60 obrazów przedstawiających życie Matki Bożej i sceny z Ewangelii. Obok kościoła urządzono małe muzeum ze sztuką o charakterze maryjnym. Kościół ocalał z silnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło wybrzeże czarnogórskie w 1979 r. Sanktuarium, znajdujące się w jurysdykcji rzymskokatolickiej diecezji kotorskiej, ma od lat charakter ekumeniczny – w uroczystość Wniebowzięcia/Zaśnięcia Matki Bożej rokrocznie pielgrzymują tam na łodziach katoliccy i prawosławni rybacy.
+

© Sailko/Wikipedia | CC BY 3.0