9 / 10
Chrystus Okaleczony w San José de Gracia w Meksyku mierzy 25 metrów plus 3 metry cokołu. Ukończony w 2006 roku, poświęcony chorym i uciskanym, jest też celem wycieczek turystycznych.
+

© By madbax | pixabay