12 / 12
Grecja – św. Bazyli
Grono świętych, którzy w różnych lokalnych tradycjach kojarzeni są z wręczaniem prezentów, jest zresztą dłuższe niż można by się spodziewać. I choć z Grecji do anatolijskiej Miry nie tak daleko, to dla współczesnych mieszkańców dawnej Hellady „patronem” wzajemnego obdarowywania stał się św. Bazyli, Ojciec Kościoła, wybitny wczesnochrześcijański pisarz i myśliciel, ale również troskliwy duszpasterz, który dla ratowania głodujących wiernych wyprzedawał kościelny majątek. I to właśnie 1 stycznia, dzień wspomnienia jego śmierci, jest dziś dla Greków okazją do wręczania sobie upominków.
+

© Wikipedia | Domena publiczna