9 / 12
Francja – św. Marcin
Jakkolwiek kuriozalnie to nie brzmi, również jedna z francuskich tradycji prezentowych związana jest… z odchodami. Ośle bobki miał bowiem zamienić w ciasteczka św. Marcin, by w ten sposób podziękować dzieciom, które „producenta” tych bobków, zagubionego Marcinowego osła, odnalazły. Autorzy tej legendy oszczędzili na szczęście kolejnym pokoleniom informacji o dokładnym przepisie.
+

© Wikipedia | Domena publiczna