10 / 19
Getto w Wilnie.
+

© Wikipedia | Domena publiczna