15 / 19
Getto w Łodzi.
+

© Wikipedia | Domena publiczna