16 / 19
Getto krakowskie.
+

© Wikipedia | Domena publiczna