19 / 19
Getto w Białymstoku.
+

© Bundesarchiv/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 de