4 / 19
Getto w Grodnie.
+

© Wikipedia | Domena publiczna