1 / 19
Dzieci z łódzkiego getta.
+

© Wikipedia | Domena publiczna