1 / 7
Rzeź Niewiniątek Obraz „Rzeź Niewiniątek” jest częścią poliptyku w pałacu arcybiskupim w Malines pod Brukselą. Namalowany w 2002 roku.
+

In grateful appreciation - Jean Marie Pirot Arcabas © cliché Cartus