2 / 7
Narodziny Chrystusa Ten obraz, podobnie jak poprzedni – część poliptyku w pałacu arcybiskupim w Belgii, jest chyba najbardziej znanym dziełem artysty. Przedstawia narodziny Jezusa, ale to postać św. Józefa jest tutaj szczególnie podkreślona. Uwagę zwraca również piękna, spokojna twarz Maryi tulącej dziecko.
+

In grateful appreciation - Jean Marie Pirot Arcabas © cliché Cartus