4 / 7
Ambona dla proboszcza w Tamié Arcabas zaprojektował wiele sprzętów liturgicznych dla kościołów. Tu do kompletu był jeszcze fotel, świeczniki i wielki krzyż. Dzieło powstało między 2003 a 2008 rokiem.
+

In grateful appreciation - Jean Marie Pirot Arcabas © cliché abbaye Tamié