5 / 7
Jezus Pantokrator Chrystus Pantokrator, czyli „Chrystus w chwale” namalowany dla sanktuarium Notre-Dame de la Salette w 1989 roku. Jest częścią zbioru obrazów przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa.
+

In grateful appreciation - Jean Marie Pirot Arcabas © cliché M.G