6 / 7
Święty Bruno Portret św. Brunona namalowany w 1990 roku dla sanktuarium Grande Chartreuse w regionie Isère. Niestety, nie jest udostępniany do oglądania zwiedzającym. Można zobaczyć reprodukcję w muzeum w Correrie niedaleko monastyru.
+

In grateful appreciation - Jean Marie Pirot Arcabas © musée de la Grande Chartreuse