2 / 9
robaczek
„Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana – odkupicielem twoim - Święty Izraela”. (Iz 41, 14)
+

© fot. Stefan Csontos / Shutterstock