4 / 9
groby pobielane
"Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa". (Mt 23, 27)
+

© fot. Tamakhin Mykhailo / Shutterstock