5 / 9
nieodwrócony (niedopieczony) placek
„Z narodami się zmieszał Efraim i jest podobny do placka, którego nie odwrócono”. (Oz 7, 8)
+

© fot. Marta Maziar / Shutterstock