6 / 9
pijani
„Ocknijcie się, pijani, a płaczcie! Narzekajcie wszyscy, co pijecie wino, narzekajcie na młode wino, które odjęto od ust waszych”. (Jl 1, 5)
+

© fot. Kues / Shutterstock