8 / 9
ci, którzy nie odróżniają swojej lewej ręki od prawej
„A czyż Ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt?»” (Jon 4, 11)
+

© fot. photka / Shutterstock