3 / 7
Pieta z opactwa w Lubiążu (Muzeum Narodowe w Warszawie)
+

© Ludwig Schneider | CC BY 3.0