1 / 9
1. Nie mościć się w tym pustym gnieździe. Przestać być pasywną. Unikać sytuacji, kiedy trzeba boleśnie przystosowywać do narzuconych okoliczności. Nie mizdrzyć się do cudzego męża, tylko włączyć się do życia. Zamiast torturować się myślami, trzeba działać. Robić małe kroki pomimo lęku. Nie czekać, aż mi uczucie do niego przejdzie.
+